Công ty TNHH MTV Phúc Thạnh Phát chuyên lắp ráp thi công các hệ thống dây chuyền sơn, hệ thống tháp sơn nước, hệ thống tháp sơn khô và hệ thống ống hút bụi. Với tiêu chí phục vụ hết mình công ty chúng tôi cam kết sẽ đem lại sự hài lòng cho quí khách hàng

Công Ty TNHH MTV Phúc Thạnh Phát

Công ty TNHH MTV Phúc Thạnh Phát chuyên lắp ráp thi công các hệ thống dây chuyền sơn, hệ thống tháp sơn nước, hệ thống tháp sơn khô và hệ thống ống hút bụi. Với tiêu chí phục vụ hết mình công ty chúng tôi cam kết sẽ đem lại sự hài lòng cho quí khách hàng.

Công ty TNHH MTV Phúc Thạnh Phát

Công ty TNHH MTV Phúc Thạnh Phát chuyên lắp ráp thi công các hệ thống dây chuyền sơn, hệ thống tháp sơn nước, hệ thống tháp sơn khô và hệ thống ống hút bụi. Với tiêu chí phục vụ hết mình công ty chúng tôi cam kết sẽ đem lại sự hài lòng cho quí khách hàng.

Công ty TNHH MTV Phúc Thạnh Phát

Công ty TNHH MTV Phúc Thạnh Phát chuyên lắp ráp thi công các hệ thống dây chuyền sơn, hệ thống tháp sơn nước, hệ thống tháp sơn khô và hệ thống ống hút bụi. Với tiêu chí phục vụ hết mình công ty chúng tôi cam kết sẽ đem lại sự hài lòng cho quí khách hàng.

Công ty TNHH MTV Phúc Thạnh Phát

Công ty TNHH MTV Phúc Thạnh Phát chuyên lắp ráp thi công các hệ thống dây chuyền sơn, hệ thống tháp sơn nước, hệ thống tháp sơn khô và hệ thống ống hút bụi. Với tiêu chí phục vụ hết mình công ty chúng tôi cam kết sẽ đem lại sự hài lòng cho quí khách hàng.

Công ty TNHH MTV Phúc Thạnh Phát nhận lắp đặt và hoàn thiện các sản phẩm sau:

  • Chế tạo loại xe vỉ xưởng gỗ.
  • Khung điện trở cho xưởng gỗ.
  • Palát sắt, khung đỡ tấm nilon.
  • Buồng sơn xưởng gỗ.
  • Máy hút bụi một hộc cho xưởng gỗ.
  • Thùng nước tháp sơn chuyền sơn xưởng gỗ.
  • Chế tạo các loại băng chuyền.
  • Chế tạo tháp sơn khô.
  • Và một số loại sản phẩm khác, …